עמותת אריג פועלת להקמת רשת אריג חופשית לשימוש קהילתי בישראל.

אריג נוצר מקישור מכשירי Wi-Fi, לרבות נתבים אלחוטיים, טלפונים חכמים, כלי רכב ועוד. הרשת מאפשרת תקשורת מקומית באופן שאינו תלוי בספק תשתית או אינטרנט, בזמינות גבוהה וללא צורך בחומרה מיוחדת.

אנו מחברים קוד פתוח, חומרה זמינה ורצון טוב כדי ליצור רשת מסוג חדש, השייכת לקהילה ושביסודה עקרון חופש זרימת המידע ונגישותו.

רוצים לקחת חלק? מצויין, תוכלו להתחיל כאן.